Trung Tâm Gia Sư Lý Tự Trọng

Lớp dạy mới

LỚP DẠY KÈM MỚI HÔM NAY:23 - 06 - 2024

Mã số: A85

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: PHAN VĂN HỚN, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SÁNG THỨ 7, CN ( 1BUỔI = 120 PHÚT)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO)- 0962 405 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 156

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT - ANH VĂN
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 5H30 (CHỌN 3B)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A86

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN 55T
Môn dạy: VẼ MÀU ACRYLIC,( VẼ PHONG CẢNH)
Địa chỉ: TÔN THẤT THUYẾT , PHƯỜNG 18 , QUẬN 4 (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN ( ĐH MỸ THUẬT )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 378

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: LÝ ( CHƯƠNG TRÌNH HỌC NƯỚC ÚC )
Địa chỉ: HỌC ONLINE (Xem bản đồ)
Mức lương: 700,000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NAM/NỮ (TỐT NGHIỆP) ( IELTS 8.0)
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 155

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 3 ( 3HS )
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT - ANH VĂN ( TÍCH HỢP )
Địa chỉ: TRÂN VĂN DANH , PHƯỜNG 13 , QUẬN TÂN BÌNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=1H30)
Thời gian dạy: CHIỀU 3,5,7 TỪ 3H - 4H30
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A85

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 8.0
Địa chỉ: HỌC ONLINE (Xem bản đồ)
Mức lương: 400.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN ( CÓ BẰNG IELTS 8.0 )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 383A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10 ( ĐẦU THÁNG 7 HỌC )
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11 , PHƯỜNG 11 , QUẬN GÒ VẤP (Xem bản đồ)
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T (1B=3H)
Thời gian dạy: TỐI SAU 5H30 (CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 383

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10 ( ĐẦU THÁNG 7 HỌC )
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11 , PHƯỜNG 11 , QUẬN GÒ VẤP (Xem bản đồ)
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T (1B=3H)
Thời gian dạy: TỐI SAU 5H30 (CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 382

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10 ( ĐẦU THÁNG 8 HỌC )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH , PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT , QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T (1B=2H)
Thời gian dạy: TỐI 3,5 TRƯỚC 7H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM ( < 30 TUỔI )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 154

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 4 ( 15 THÁNG 7 HỌC )
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT - ANH VĂN
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG , PHƯỚC KIỂNG , NHÀ BÈ (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 382A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 (15 THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 39 , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 382

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 (15 THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 39 , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 351

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: LÝ - HÓA ( CHỦ YẾU LÝ )
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ , PHƯỜNG 17 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 332B

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 5.0 ( VIẾT )
Địa chỉ: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN , PHƯỜNG 5 , QUẬN PHÚ NHUẬN (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2,4,6 TỪ 2H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ (CÓ BẰNG IELTS 6.0 )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 332A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 5.0 ( NGHE)
Địa chỉ: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN , PHƯỜNG 5 , QUẬN PHÚ NHUẬN (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 3,5 TỪ 2H , T6 TỪ 4H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( CÓ BẰNG IELTS 6.0 )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 280

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: CAO THẮNG , PHƯỜNG 12 , QUẬN 10 (Xem bản đồ)
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian dạy: CHIỀU TRƯỚC 4H30 ( CHỌN 4B )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( CÓ BẰNG SP HÓA )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A84

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: TỈNH LỘ 43 , PHƯỜNG BÌNH CHIỂU , THỦ ĐỨC (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A83

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7 + LÊN 8 ( 6HS)
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG LÔ 4 , PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A , QUẬN BÌNH TÂN (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 5H (CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN ( CHUYÊN NGÀNH ANH VĂN )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 380A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 (ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: LÝ - HÓA
Địa chỉ: ĐÔNG SƠN , PHƯỜNG 7 , QUẬN TÂN BÌNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI 2,3,4,5,6 SAU 6H30 ( CHỌN 2B )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 380

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 (ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐÔNG SƠN , PHƯỜNG 7 , QUẬN TÂN BÌNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI 2,3,4,5,6 SAU 6H30 ( CHỌN 2B )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A82

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN THIỆN THUẬT , PHƯỜNG 3 , QUẬN 3 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T (1B=2H)
Thời gian dạy: TỐI 3 TỪ 6H-8H, CHIỀU 5 TỪ 2H -4H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A72A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN KHOẢNG 35 NGƯỜI
Môn dạy: TIẾNG HÀN GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: HÀM NGHI , PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH , QUẬN 1 (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=1H)
Thời gian dạy: SÁNG TRƯỚC 12H (CHỌN 3B) TRỪ 7,CN
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 365A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy:
Địa chỉ: QUỐC LỘ 1A , PHƯỜNG THỚI AN , QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T (1B=2H)
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( CÓ BẰNG SP)
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A76A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN 36T
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG 11 , QUẬN PHÚ NHUẬN (Xem bản đồ)
Mức lương: 200.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: SÁNG TỪ 9H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 261C

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: KHTN ( HÓA - SINH )
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN ĐẬU , PHƯỜNG 11 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SÁNG 2 TỪ 8H, CHIỀU 6 TỪ 2H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 365

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: QUỐC LỘ 1A , PHƯỜNG THỚI AN , QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T (1B=2H)
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 243C

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: TIN HỌC
Địa chỉ: TÂN HƯƠNG , PHƯỜNG TÂN QUÝ , QUẬN TÂN PHÚ (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG 3,5 TỪ 10H, CHIỀU 2,4 TRƯỚC 5H ( CHỌN 3B )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 279

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TÔ HIẾN THÀNH , PHƯỜNG 15 , QUẬN 10 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 3,5 SAU 4H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP) (>30T)
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 377A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP ( TRỪ SÁNG 357)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM ( NĂM 3 TRỞ LÊN)
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO)- 0962 405 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 146

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11 , PHƯỜNG TÂN KIỂNG , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI 3,5,7 TỪ 5H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A78

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7 ( HỌC ONLINE)
Môn dạy: SIENCE ( Cambridge )
Địa chỉ: THỦ ĐỨC (Xem bản đồ)
Mức lương: 200.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T ( 1B= 90 PHÚT)
Thời gian dạy: CHIỀU 4,6 TỪ 15H30
Yêu cầu: SINH VIÊN ( ĐH SP)
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A77

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TIN HỌC (LẬP TRÌNH C+)
Địa chỉ: TÔ HIẾN THÀNH , PHƯỜNG 15, QUẬN 10 (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SÁNG 2,4 TỪ 9H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP )
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO)- 0962 405 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 374

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8 , PHƯỜNG 5 , QUẬN 3 (Xem bản đồ)
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2 SAU 3H30, SÁNG 4
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM ( GIỌNG MIỀN NAM )
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A75

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN 35T
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 , XÃ PHONG PHÚ , BÌNH CHÁNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 300.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TRƯA SAU 11H ( CHỌN 3B )
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0942 317 886

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A74

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 ( THI LẠI 11)
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: UNG VĂN KHIÊM , PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 4.200.000 ( 350.000/ 1 BUỔI) đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2,4,6 TỪ 15H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( < 35 TUỔI)
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO)- 0962 405 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A46

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN 20T
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 200.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=1H30)
Thời gian dạy: CHIỀU TRƯỚC 4H ( CHỌN 3B )
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A72B

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN KHOẢNG 15 NGƯỜI
Môn dạy: TIẾNG HOA GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: HÀM NGHI , PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH , QUẬN 1 (Xem bản đồ)
Mức lương: 250.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=1H)
Thời gian dạy: SÁNG TRƯỚC 12H (CHỌN 3B) TRỪ 7,CN
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A70

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 6.5
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 4.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T ( 1B= 2 TIẾNG)
Thời gian dạy: TỐI 3,5 TỪ 6H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 369

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 ( 2HS )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bản đồ)
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 6,7 SAU 4H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 357A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN PHÚ , QUẬN 2 (Xem bản đồ)
Mức lương: 350.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T ( 1B= 2 TIẾNG)
Thời gian dạy: SÁNG 3,5 TỪ 8H- 10H HOẶC CHIỀU 3,5,6 TỪ 14H - 16H ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP )
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 337

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy:
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN KHỐI, PHƯỜNG 11, GÒ VẤP (Xem bản đồ)
Mức lương: 600.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 1B/T (1B=3 TIẾNG )
Thời gian dạy: SÁNG CN TỪ 8H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM ( SP LÝ- TRỪ NGƯỜI GIỌNG BẮC, DƯỚI 35 TUỔI )
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A68

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 9 + LỚP 11
Môn dạy: ANH VĂN + GIAO TIẾP
Địa chỉ: HỒ ĐẮC DI, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.800.000 ( 350.000/ 1 BUỔI) đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI TỪ 6H30 ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 273

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 8 ( ĐẦU THÁNG 8 HỌC )
Môn dạy: BÁO BÀI
Địa chỉ: NGUYỄN CÔNG HOAN , PHƯỜNG 7 , QUẬN PHÚ NHUẬN (Xem bản đồ)
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T (1B=1H30)
Thời gian dạy: TỐI TỪ 7H ( TRỪ 7,CN )
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 366A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: ĐỖ QUANG, TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI (Xem bản đồ)
Mức lương: 250.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 366

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: ĐỊA
Địa chỉ: ĐỖ QUANG, TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI (Xem bản đồ)
Mức lương: 250.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A66

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12 ( ĐẦU THÁNG 6 HỌC )
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.600.000 ( 300.000/ 1 BUỔI) đồng/tháng
Số buổi: 3B/T ( 1B= 2 TIẾNG)
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A55A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 1 + LÊN 2 ( 20 THÁNG 6 HỌC )
Môn dạy: TIẾNG HOA CƠ BẢN
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU CẢNH , PHƯỜNG 22 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 350.000N/ 1BUỔI ( SINH VIÊN NỮ : 200.000N/ 1 BUỔI ) đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2,4,6 TRƯỚC 5H ( CHỌN 2B )
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A64

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 7
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 6.5
Địa chỉ: LÊ THỊ RIÊNG PHƯỜNG THỚI AN , QUẬN 12 (Xem bản đồ)
Mức lương: 500.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T ( 1B= 2,5 TIẾNG)
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 (ZALO) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 270

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7 (ĐẦU THÁNG 6 HỌC)
Môn dạy: TOÁN BẰNG ANH VĂN ( CHƯƠNG TRÌNH Cambridge Singapore )
Địa chỉ: VŨ HUY TẤN, PHƯỜNG 13 , QUẬN PHÚ NHUẬN (Xem bản đồ)
Mức lương: 450.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 1B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A62

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : HỌC VIÊN 40T ( NGƯỜI HÀN QUỐC )
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU CẢNH , PHƯỜNG 22 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bản đồ)
Mức lương: 450.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI 3,5,7 SAU 6H30
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 ( ZALO ) - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Đang xem trang 1 / 3123

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 220/22/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0947 470 357 – 0942 317 886

 
TOP