Trung Tâm Gia Sư Lý Tự Trọng

Học phí tham khảo

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM LÝ TỰ TRỌNG

Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui

lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

 
  Lớp Sinh viên Giáo Viên
 Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.600.000 2.400.000
 Lớp: 5,6,7,8 1.800.000 2.600.000
 Lớp: 9,10, 11 2.000.000 3.000.000
 Lớp: 12 2.200.000 3.400.000
 Lớp: LTDH 2.400.000 3.500.000
 Lớp: N Ngữ, T Học 2.400.000 3.400.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 2.200.000 3.200.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 2.400.000 3.600.000
Lớp: 9,10, 11 2.600.000 4.000.000
Lớp:12 2.800.000 4.500.000
Lớp: LTDH 3.000.000 5.000.000
Lớp: Ng Ngữ,THọc 3.000.000 4.500.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 2.500.000 4.000.000
Lớp: 5,6,7,8 3.000.000 4.400.000
Lớp: 9,10, 11 3.000.000 4.800.000
Lớp: 12 3.600.000 5.500.000
Lớp: LTDH 3.800.000 6.000.000
Lớp: N Ngữ, T Học 3.800.000 5.500.000

      Đối với gia sư dạy kèm là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giáo viên dạy tại trường điểm, mức học phí được theo tiết.

Cấp 1: 120.000 – 140.000/ 1 tiết(45 phút) = 240.000 – 280.000/1 buổi 
Cấp 2: 140.000 – 160.000/ 1 tiết(45 phút) = 280.000 – 320.000/1 buổi 
Cấp 3: 150.000 – 200.000/ 1 tiết(45 phút) = 300.000 – 400.000/ 1 buổi

 ĐẶC BIỆT: GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHUYÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC DẠY LUYỆN THI : HỌC PHÍ 250.000 ĐẾN 300.000/ 1TIẾT = 500.000 – 600.000/ 1 bUỔI

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 220/22/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0947 470 357 – 0942 317 886

 
TOP