Trung Tâm Gia Sư Lý Tự Trọng

Lớp dạy mới

LỚP DẠY KÈM MỚI HÔM NAY:25 - 06 - 2019

Mã số: VA279

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: TIN HỌC VĂN PHÒNG
Địa chỉ: DƯƠNG QUẢNG HÀM - P5 - Q. GÒ VÁP
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU HOẶC TỐI 3,5,7
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1389

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: DƯƠNG QUẢNG HÀM - P5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SÁNG 2,4,5 TỪ 8H30 HOẶC CHIỀU 3H30
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: S3340

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: LÝ - HÓA
Địa chỉ: THÍCH QUẢNG ĐỨC - P4 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG (TRỪ 2,4)
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA278A

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 - F. BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1366

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 3+5 (2HS)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: LƯƠNG ĐỊNH CỦA - F. AN PHÚ - QUẬN 2
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG 2,4,6 TỪ 9H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3516

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10+LÊN 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 - GẦN BẾN XE QUẬN 8
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2,4,6 TỪ 3H30 - 5H30
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0942 317 886

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1388

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 - GẦN BẾN XE QUẬN 8
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU TRƯỚC 5H
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1387

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: TỔNG QUÁT
Địa chỉ: QUỐC LỘ 1A ( GẦN CHỢ BÀ HOM MỚI) - TÂN TẠO A - BÌNH TÂN
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 6H
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1382

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2+4 (2HS)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐỒNG VĂN CỐNG - TRUNG MỸ LỢI - QUẬN 2
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2H-5H
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1373

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐẶNG THÚC VỊNH - ĐÔNG THẠNH - HÓC MÔN
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3515

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: ĐỒNG VĂN CỐNG - THẠNH MỸ LỢI - QUẬN 2
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 6H
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1386

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN - F. LINH ĐÔNG - THỦ ĐỨC
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG SAU 7H30
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3514

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ - P17 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU TỪ 3H-5H (TRỪ 2,4)
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3513

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: TÂN KỲ TÂN QUÝ - BÌNH HƯNG HÒA - BÌNH TÂN
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1385

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: TRỊNH ĐÌNH THẢO - HÒA THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG TỪ 9H
Yêu cầu: SV NAM
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA278

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10- BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3511

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 6+10 (2HS)
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN NÃO - TAM PHÚ - QUẬN 2
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU (TRỪ 7,CN)
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA277

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 1+ LÊN 3 (2HS)
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN SỸ SÁCH - P15 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian dạy: CHIỀU TỪ 2H
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA276

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: BÔNG SAO - P5 - QUẬN 8
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU TỪ 1H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2725

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: TỔNG QUÁT
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG - F. BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: CHIỀU
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2724

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 4+ LÊN 6 (2HS)
Môn dạy: TOÁN - ANH VĂN
Địa chỉ: TRỊNH QUANG NGHỊ - PHONG PHÚ - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 2,4,6 TỪ 3H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1383

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: TỔNG QUÁT
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ - P2 - QUẬN 5
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian dạy: TỐI 4,6 SAU 7H30
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3509

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐẶNG THÚC VỊNH - ĐÔNG THẠNH - HÓC MÔN
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T (1B = 3H)
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA272

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: CHIẾN LƯỢC - BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CẢ NGÀY 3,5,7
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3510

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH - F.1 - GÒ VẤP
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2721

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: TRẦN XUÂN SOẠN - TÂN HƯNG - QUẬN 7
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CẢ NGÀY 3,5,7
Yêu cầu: SV NAM
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3508

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP - PHƯỚC LONG B - QUẬN 9
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2719

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: TOÁN - ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM - F.3 - GÒ VẤP
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 6H30
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2714

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 - HIỆP BÌNH CHÁNH - THỦ ĐỨC
Mức lương: 600,000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 7,CN SAU 3H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3506

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 2 - F.BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 400.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 7B/TUẦN
Thời gian dạy: TỐI SAU 5H
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA271

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TIẾNG ĐỨC
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY - F.12 -BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI 3,5 SAU 6H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA270

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH - BÌNH TRƯNG TÂY - QUẬN 2
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1375

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2+5 (2HS)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: PHẠM VĂN CHIÊU - P4 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: SÁNG TỪ 8H30-3H30
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1374

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2+5 (2HS)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: CHIỀU
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA269

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : TIẾNG QUẢNG ĐÔNG
Môn dạy: TIẾNG QUẢNG ĐÔNG
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN - P7 - QUẬN 8
Mức lương: 5,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1371

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 1 + 3 (2HS) (ĐẦU T8 HỌC)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT - TĂNG NHƠN PHÚ A - QUẬN 9
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=2H)
Thời gian dạy: TỐI 2,4,6
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1370

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: TỔNG QUÁT
Địa chỉ: LÊ THỊ RIÊNG - THỚI AN - QUẬN 12
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian dạy: CHIỀU HOẶC TỐI
Yêu cầu: NỮ (CÓ BẰNG SP)
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1368

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN LỚP 3
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT - ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ TÚ - BÌNH HƯNG HÒA B - BÌNH TÂN
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SÁNG T3,5,7
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2712

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: TỔNG QUÁT
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TẠO - LONG THỚI - NHÀ BÈ
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI 3,5,6 SAU 6H30
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1364

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - QUẬN 8
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V2706

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 - TX THUẬN AN -BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI SAU 7H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3493

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: THOẠI NGỌC HẦU - PHÚ THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V3500

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP - F. PHƯỚC LONG B - QUẬN 9
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1355

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 5 (ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: TOÁN TƯ DUY
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH - TÂN PHONG - QUẬN 7
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU 7,CN TỪ 4H
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1352

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 5 (ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: TỔNG QUÁT + ANH VĂN TÍCH HỢP
Địa chỉ: PHẠM VĂN HAI - P2 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian dạy: TỐI 2,4,6 SAU 6H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA258

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : ĐÀN PIANO
Môn dạy: ĐÀN PIANO
Địa chỉ: BÀ HUYỆN THANH QUAN - P9 - QUẬN 3
Mức lương: 120,000 NGÀN/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T (1b=1h)
Thời gian dạy: CHIỀU TỪ 3H30-5H
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: V1350

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 1+3 (2HS) (ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ - P22 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI 2,4,6 SAU 6H30
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA249

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LÊN 9 ( ĐẦU THÁNG 7 HỌC)
Môn dạy: ANH VĂN ( LUYỆN THI TRẦN ĐẠI NGHĨA CHUYÊN ANH VĂN)
Địa chỉ: LÊ VĂN THỌ - P9 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU
Yêu cầu: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA228

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : SINH VIÊN NĂM 1
Môn dạy: TIN HỌC VĂN PHÒNG
Địa chỉ: HẬU GIANG - P12 - QUẬN 6
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: CHIỀU THỨ 7 ,CN SAU 3H
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0942 317 886 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: VA241

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TIẾNG PHÁP CƠ BẢN
Địa chỉ: LÊ VĂN SỸ - F.1 - TÂN BÌNH
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian dạy: TỐI HOẶC NGÀY CN (CHỌN 2B)
Yêu cầu: SV NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Đang xem trang 1 / 3123

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ GIA SƯ


0947 470 357

HỖ TRỢ GIA SƯ

0981 685 115

Thống kê truy cập

0135593

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 220/22/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0947 470 357 – 0942 317 886

 
TOP